top of page
Zoeken

GOD BEN JE ZELF

Bijgewerkt op: 6 dec. 2022

Zoals ik op verschillende plaatsen op deze website roep, ben ik geïnspireerd door Neville Goddard (1905-1972). Op zijn gedachtengoed heb ik mijn methode voor transformatie gebaseerd. Als je voor Personal Freedom Coaching gaat, dan dank je je succes aan deze mysticus. Ik kwam bij hem uit na een intensieve spirituele zoektocht.

Die begon met de vraag: Hoe komt het toch dat ik zo gelukkig ben, terwijl de omstandigheden daar totaal geen aanleiding toe geven?


Op zoek naar antwoord begon ik bij Eckhart Tolle, die alles weet van verlichting, en vervolgde via David Hawkins, wiens bewustzijnsschaal laat zien hoe je als mens op kunt klimmen naar meer geluk, naar non-dualist Jiddu Krishnamurti en ik eindigde bij Neville Goddard. De laatste stelt dat elk mens via Staten van bewustzijn een spirituele ontwikkeling kan doormaken naar de hoogste, meest gelukkige toestand.

Deze Staten worden in de Bijbel beschreven. Niet schrikken. Het heeft niets met de kerk te maken wat er in dat boek staat. Goddard ontrafelt de verborgen betekenis van het Nieuwe Testament. Dat blijkt eerder een zelfhulpboek voor verlichting, dan een blauwdruk voor moraal.


De weg naar de meest vrije, gelukkige staat wordt volgens hem gepersonifieerd door Christus. Dat is een Staat van bewustzijn die iedereen kan ervaren en die wordt gekenmerkt door een gevoel van innerlijke vrede.


Goddard heeft geen kerk gesticht. Bij leven huurde hij kleine theaterzalen waar hij zijn verhaal stug bleef herhalen voor een smalle groep trouwe toehoorders. Geschoold in de Kabbala en het Hermetisme komt hij tot een uitleg van de Bijbel die mij veel logischer, realistischer en praktischer voorkomt dan de christelijke uitleg.


Neville Goddard liet een uitgebreid oeuvre na. Hij concentreert zich op twee lessen uit de Schrift: de Wet en de Belofte.

De Wet: verbeelding creëert de realiteit.

De Belofte: God werd mens zodat mens God kan worden.


Aan de hand van deze lezing– Seeing Christ Through The Eyes Of Paul – uit 1967, wil ik je meenemen naar zijn gedachtegoed. Ik ga er vanuit dat je de Engelse taal voldoende beheerst, zodat ik een vertaling achterwege kan laten en me kan concentreren op de strekking.


Tonight’s subject is very, very practical, yet profoundly spiritual, for we are going to search for the cause of the phenomena of life called in scripture, ‘the Father’. So come with me and let me show you Jesus Christ, the father of life, through the eyes of Paul. Now, there is no mention of Paul in any contemporary work of the first century, nor is there any historical record of a man named Paul. He is mentioned in the last part of the Book of Acts and in his thirteen letters – but who is he? Paul, like Moses, Abraham, Isaac, Jacob, and Jesus Christ is a state of consciousness.